Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Предложения / Отворена е първата сесия по конкурс за финансиране на научни изследвания по проект SUMMIT

   

В изпълнение на проект „Софийският университет - Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)" с № BG-RRP-2.004-0008 е отворена е първата сесия за подаване на проектни предложения.

Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат от 15 март 2023 г. до 17:30 ч. на 12 април 2023 г. по електронен път на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/

Формулярите за участие в конкурса, както и Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ са публикувани на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/.

Средствата за провеждане на сесия I на конкурса, предназначени за Физическия факултет са в размер на 328 488.00 лв.

Оценяването на проектните предложения ще се извършва от външни рецензенти.

Класирането на проектните предложения за финансиране ще се извършва от факултетни комисии комисия в състав:
Чл. кор. проф. дфзн Александър Драйшу - председател
Проф. дфзн Виктор Иванов
Доц. дфзн Веселин Дончев
Доц. д-р Венелин Кожухаров
Доц. д-р Галин Гюлчев

Проектните предложения, чиито очакван резултат е получаването на международен патент и проектните предложения на центровете ще се извършва от Управителния комитет на проекта SUMMIT.