Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Предложения / Откриване на конкурс по програмата "Млади учени и постдокторанти" на МОН

   

Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

обявява К О Н К У Р С

за финансиране на млади учени и постдокторанти през 2020 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ със средствата, отпуснати на Физическия факултет със заповед РД 19–62/07.02.2020 на Ректора на СУ.

Повече информация и документи за участие: