Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Предложения / Допълнителен прием на ученици в кръжока по физика във Физическия факултет на СУ

   

От началото на настоящата учебна година във Физическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се водят безплатни занимания по експериментална физика, насочени към учениците от 8-12 клас. Образувани са две групи – една сутрин и една след обяд, които имат занятия веднъж седмично по 90 минути всяка.

С какво се занимаваме?

Преди всичко с експериментална физика. Първият срок правихме упражнения по механика, в момента сме на раздела за топлина и газови закони, до края на учебната година ще преминем и разделите по електричество и магнетизъм и оптика.

През първите седмици от всеки раздел се прави обзор на историческото развитие в тази област, придружено с демонстрационни опити, обясняват се основните закони, след което кръжочниците се разделят на групи по двама или трима и правят самостоятелно различни експерименти в тази област с наличната апаратура в Експерименталната лаборатория по физика за работа с учители и ученици под ръководството на преподаватели от Физическия факултет.

В началото на втория срок кръжокът приема допълнително ученици. Ако искате да се запишете или се нуждаете от повече информация моля обадете се на:

Доц. дфн Цветан Велинов
Тел: 028161727 или 0884342439
Email: tvel@phys.uni-sofia.bg

Занятията са сряда от 10 ч. и петък от 16 ч. в сградата на Физическия факултет на СУ бул. Джеймс Баучер 5.

Не се изискват специални познания, а само любопитство и желание да навлезете в тайните на науката.