Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / Срещи на Експертната група от НАОА по процедура за програмна акредитация

   

Срещи на Експертната група от Националната агенция по оценяване и акредитация по процедура за програмна акредитация на професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника":

17.05., сряда, 15:00-16:30, Среща на Експертната група със студенти/докторанти от всички ОКС и форми на обучение в професионалното направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

17.05., сряда, 16:30-17:30, Среща на Експертната група с потребители на кадри от професионалното направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

18.05., четвъртък, 15:00-16:00, Свободен прием на Експертната група за студенти/докторанти, преподаватели и служители
Канят се всички заинтересувани! Всички срещи са в Заседателната зала на ФзФ, А415.