Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / Проф. Ян Жоли бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

   

На 28 март 2023 г., на тържествена церемония в Аулата в Ректората директорът на Института по ядрена физика към Кьолнския университет проф. Ян Жоли бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание е на Физическия факултет и е за приноса на проф. Жоли в развитието на научното и образователно сътрудничество между Софийския университет и Кьолнския университет.

JanJolie1

Деканът на Физическия факултет проф. дфзн Георги Райновски представи проф. Ян Жоли и неговата дейност. Проф. Жоли продължава и разширява сътрудничеството с български учени установено от проф. Питър фон Брентано и акад. Венцеслав Андрейчев в средата на 70-те години на миналия век. От 2008 г. това сътрудничество е главно с изследователи от Физическия факултет в рамките на дългогодишното двустранното сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Кьолнския университет, подкрепяно от Немската служба за академичен обмен (DAAD). Така от 2008 г. досега щатни преподаватели от Физически факултет са провеждали и продължават да провеждат изследвания в Института по ядрена физика в Кьолн.

JanJolie2

Основното финансиране на визитите на българските учени е директно от Института по ядрена физика в Кьолн. Сътрудничеството на изследователи от Физическия факултет и проф. Ян Жоли е изключително ползотворно и към момента е довело да повече от 30 съвместни публикации в международни списания с импакт фактор и импакт ранг. За този период от време са защитени успешно две бакалавърски и четири магистърски дипломни работи от студенти на Физическия факултет, които са използвали за написването на своите дипломни работи резултати от изследвания, проведени в Института по ядрена физика в Кьолн. За същия период, двама докторанти на Физическия факултет са защитили своите докторски тези на базата на изследвания, извършени изцяло в тясното сътрудничество с научната група на проф. Ян Жоли в Кьолнския университет.

JanJolie3

През 2017 г. с активното съдействие на проф. Жоли е подписано споразумение за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Кьолнския университет в рамките на програмата „Еразъм+“, което през 2022 г. е продължено до 2027 г. В рамките на тази програма през академичната 2019/2020 година трима магистри от Физическия факултет работят в групата на проф. Жоли, като единият от тях към момента работи над своята докторска дисертация в GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research благодарение на стипендиантска програма от групата на проф. Жоли. През годините групата по ядрена физика при Физическия факултет е получава пълна подкрепа от страна на проф. Жоли за провеждане на своите научни изследвания на Тандемния ускорител в Института по ядрена физика в Кьолн.

JanJolie4

Проф. Ян Жоли бе удостоен със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.

JanJolie6

Проф. Ян Жоли произнесе академично слово на тема: „Хронометри за ядрени възбуждания".