Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / Проф. Клаас Бергман беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза” на СУ

   

Проф. Клаас Бергман е роден през 1942 г. в Германия. Учи физика във Фрайбург (доктор от 1972 г. с ръководител В. Демтрьодер) и прави постдокторантура в Бъркли (1973-1974 г. с домакин С. В. Мооге). Кариерата му преминава основно в Техническия университет Кайзерслаутерн, където е назначен за асистент през 1975 г. От 1981 г. е професор, а през 1985 г. е гостуващ професор JILA. Пенсионира се през 2007 г., но оттогава остава ангажиран с научна дейност. Назначен е за старши научно-изследователски професор в Техническия университет Кайзерслаутерн за 2007-2015, което е прецедент в провинция Райнланд-Пфалц. От 2017 г. е нает като научен ръководител на проект за разработка на нов тип лазери от ТОРТIСА-Projects (Graefelfing/Мюнхен). 1080P DHC Bergman
Проф. Бергман координира множество национални и международни научни проекти председателства няколко международни конференции, през 2003 - 2008 г. е член на TUK-Hochschulrat и служи като заместник-председател и председател на панела по физика в мрежата за иновативно обучение на програмата Мари-Кюри (ITN) на ЕС (2008-2017).
Проф. Бергман е автор на около 200 научни публикации с повече от 10 500 цитирания. Хирш-индексъг му е 50. Една от публикациите му има над 1600 цитирания. Характерна особеност на неговата научна работа е разработването на лазерно-базирани методи, позволяващи нови експерименти в квантовата динамика и квантовата оптика. Членува в Американското физично дружество (АРS), Германското физическо дружество (GPS), Американскотo оптично дружество и Европейското физично дружество.
Носител е на редица награди: награда за изследване на Goedecke (1972, Фрайбург), награда за физика (1981, GPS), награда „Робърт-Уичард-Пол“ (2003, GPS), награда Мах-Planck-Research (2003), почетна докторска степен (2003, Латвийски университет в Рига), Орден за заслуги (Провинция Райнланд-Пфалц, 2005), Награда на „Нейчър“ за природонаучна дейност за наставничество в науката (2008).
През 2020 г. беше удостоен с наградата „Дейвисън Гермер“ 2020 на Американското физическо дружество (АРS). Тази награда се счита за едно от най-високите отличия в областта на атомната, молекулната и оптичната физика. Предишните лауреати от атомната физика включват петима Нобелови лауреати. Лазерно-индуцираният процес, широко известен като STIRAP, разработен от проф. Бергман и неговия екип, не за първи път получава международно признание дори след повече от 25 години. Той e незаменим инструмент за детерминистичен контрол на атомната кохерентност в квантовите технологии.
Проф. Бергман е активен поддръжник на интегрирането на страните от бившия съветски блок в европейското научно пространство. Има значително по обем и качество сътрудничество с учени от Физическия факултет на Софийския университет и Института по физика на твърдото тяло към БАН с повече от 30 съвместни публикации и три съвместни големи европейски проекта. Бил е домакин на шестима докторанти и постдокторанти от Софийския университет и БАН. Посещавал е Софийския университет осем пъти и е изнесъл три доклада.