Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / Проектът „Space Education for Bulgaria“, подкрепен от Европейската космическа агенция, стартира във Физическия факултет на СУ

   

За първи път ЕКА подкрепя разработката на университетски курсове в България. По проекта ще бъдат разработени девет съвременни курса по космически технологии и техните приложения

През февруари 2021 г. стартира изпълнението на проект „Space Education for Bulgaria“ (SpaceEdu4BG), финансиран от Европейската космическа агенция в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS). Целта на проекта и основната дейност е разработка на девет съвременни университетски курса, включително учебни планове, лекции и презентации, по водещи теми от космическите технологии и техните приложения. Курсовете ще бъдат на теми, които са идентифицирани като основни в работа на Европейската космическа агенция (ЕКА). Това ще засили теоретичната и практическата подготовка на млади кадри за космическата индустрия, както и ще утвърди привлекателността на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ като желано и водещо място за приложно обучение в областта на космическите изследвания. Проектът е с продължителност от две години и се координира от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет. Сред авторите на курсовете са учени от СУ, от Института по астрономия с НАО Рожен към Българската академия на науките, представители на бизнеса и индустрията.

Планира се курсовете да бъдат разработени, да стартират и да бъдат включени в учебните програми на Физическия факултет на СУ „ Св. Кл. Охридски“ за учебната 2022/2023 г. Успешното изпълнение на проекта ще доведе както до по-добра синергия в областта на космическите изследвания и техните приложения у нас, така и до засилване на връзката между българската научна общност и ЕКА.

За повече информация и контакт с екипа на проекта: https://astro.phys.uni-sofia.bg/p9/

Проектът SpaceEdu4BG се изпълнява по програма на и финансирана от Европейската космическа агенция. Всякаква информация или изразена гледна точка по никакъв начин не следва да се приемат като отразяващи официалното мнение на Европейската космическа агенция.