Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / Обновяване на лабораторията по „Сеизмика и сеизмично моделиране“

   

Физически факултет, сграда "В", ет. 3, бул. "Джеймс Баучър" 5

На 1 октомври 2020 г. във Физическия факултет на Софийския университет официално бе открита обновената лаборатория по „Сеизмика и сеизмично моделиране“ към катедра „Метеорология и геофизика“.

Лабораторията помещава апаратура, използвана широко в сеизмологията и сеизмопроучването, за определяне на важни характеристики на сеизмичния сигнал. Бе демонстриран 3-компонентен сеизмометър, както и 3-компонентен геофон с регистрация и визуализация в реално време. Лабораторията разполага и с модерен софтуер за определяне на дисперсионните криви от сеизмичен сигнал и получаване на скоростен модел чрез инвестията им. Моделна установка на „вълни цунами“ демонстрира ефектите от цунами, както и физичните процеси свързани с тях. Освен в упражненията по „Сеизмология“ и „Сеизмопроучване“, студентите могат да използват лабораторията и при изготвянето на дипломни работи.

Част от апаратурата е закупена по проекти, финансирани от ФНИ на СУ. Обновяването на лабораторията е частично финансирана от Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия.

За контакт с екипа на лабораторията по „Сеизмика и сеизмично моделиране“:

доц. д-р Ренета Райкова, ръководител на Лабораторията (rraykova@phys.uni-sofia.bg).