Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / In memoriam / В памет на Захари Златанов

   

Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, на 9 февруари 2023 г. почина доц. д-р Захари Златанов. Доскоро Захари Златанов работеше като доцент в катедра Обща физика.

Опелото ще състои в неделя от 11 ч. в храма "Покров Богородичен" (зад х-л "Родина").

Поклон пред паметта му!

Захари Кирилов Златанов

Роден на 25.05.1957 г. Постъпва като физик в катедра Обща физика на 01.05.1992 г. В продължение на девет години ръководи учебната лаборатория по Оптика и атомна физика към катедрата. Докато заема тази длъжност, подготвя и помага за издаването на използваните и до днес ръководства за лабораторни упражнения по оптика. През 2011 г. печели конкурс за главен асистент, а през 2019 г. е избран за доцент към катедрата. Водил е упражнения и лекции по много от курсовете по обща физика, четени на студенти от Факултета по химия и фармация и Биологическия факултет.

Научните интереси на Захари Златанов са в областта на оптичните свойства на полупроводниците, като през цялата си кариера работи активно с научната група по Физика на теснозонните полупровоници към катедра Обща физика. Той е един от най-активните автори към раздела по физика на Годишника на СУ. Автор е на една монография по съвременни приложения на полупроводниците.

В работата си винаги е бил изключително колегиален и стриктен. Всички колеги от катедра Обща физика ще го помнят с високата му ерудиция, но и с яркото му и точно чувство за хумор, с което винаги е печелил симпатиите на своите събеседници.