Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / In memoriam / Почина проф. Иван Желязков

   

Физическият факултет с дълбоко прискърбие съобщава, че на 26 март 2021 г. почина проф. Иван Иванов Желязков, дългогодишен преподавател във Физическия факултет на Софийския университет.

Прощаването с покойния ще се състои на 26 март 2021 от 14 ч. в Ритуалната зала на Софийски централни гробища.

 

 

Иван Желязков е роден на 25 февруари 1938 в Павликени.

През 1961 г. завършва Физическия факултет на Софийския университет с отличие и награда за най-добър студент. В периода 1967–1970 е докторант по физика на плазмата в Института „П. Н. Лебедев“ на РАН и в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, Москва, Русия, където защитава дисертация, след което се завръща на работа във Физическия факултет. От 1977 г. е доцент в катедра Радиофизика и електроника, през 1994 г. става доктор на физическите науки в направление Физика на плазмата и газовия разряд, а от 1996 г. е професор в същата катедра, където работи до пенсионирането си. Проф. Желязков е дългогодишен ръководител на катедрата по физика в Института за чуждестранни студенти – ИЧС (сега Департамент за езиково обучение към Софийския университет) и допринaся изключително много за изграждането на много учени в нея и поддържането на високо ниво на научните изследвания в ИЧС.

Професор Желязков е бил хумболтов стипендиант (1978-79 гг) в Рурския университет в Бохум, ФР Германия, специализирал е и е провеждал научни изследвания и в редица чуждестранни институции като: Изследователски център Карлсруе (Германия), университетите „Сент Ендрюс“ в Единбург и Шефилд (Обединеното кралство), Федерален технологичен университет в Лозана (Швейцария), Католическия университет в Льовен (Белгия), Астрофизичния институт в Потсдам (Германия) и др.

През летния семестър на 1979 г. проф. Желязков чете първия лекционен курс по физика на плазмата за студенти във Физическия факултет и така поставя началото на програма за обучение на студенти и докторанти по физика на плазмата.

През 1980 г. проф. Желязков създава Група по физика на плазмата към катедра Радиофизика и електроника, на която той е ръководител. В групата се включват бивши, настоящи към онзи момент и бъдещи докторанти по физика на плазмата, студенти и дипломанти. Групата се превръща в научна школа, като проф. Желязков е не само научен ръководител, но и насочва по пътя на науката много от докторантите и дипломантите си.

В периода 2004–2007 г.г. проф. Желязков е Председател на Комисията по Физика и астрономия при ВАК, а 2007 – 2011 г.г. Председател на Специализирания научен съвет по Радиофизика, физична и квантова електроника.

От самото начало на включване на България в Европейската програма по термоядрен синтез чрез Асоциацията ЕВРАТОМ – Ядрен синтез и по-късно EUROfusion проф. Иван Желязков активно участва в проекти по числено моделиране на жиротрони. В периода 2006 – 2008 г.г. е член на Управителния комитет на EVDA. Активен член е на Съюза на учените в България, Съюза на физиците в България, Хумболтовия съюз в България, Лондоския институт по физика, Европейското физическо дружество и Международния съюз по радионауки.

Професор Желязков активно продължава да работи в последните години в областта на слънчевата плазма. През декември 2020 г. излезе последната му книга в съавторство с индийския учен Рамеш Чандра (Ivan Zhelyazkov, Ramesh Chandra, Kelvin–Helmholtz Instability in Solar Atmospheric Jets).

За своята научна и преподавателска дейност проф. Желязков е отличен с няколко награди на Софийския университет: 1988 Награда на Софийския университет за отлична преподавателска и научна дейност; 1998 Награда на Софийския университет за отлична преподавателска и научна дейност; 2005 Медал със синя лента на Софийския университет за отлична преподавателска и научна дейност.

Загубихме изключителен учен със значителен принос за издигане на нивото на българската наука.

Поклон пред светлата му памет!