Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / In memoriam / Почина проф. Георги Иванов

   

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 1 декември 2021 г. на 79-годишна възраст внезапно почина проф. дфзн Георги Райков Иванов, дългогодишен ръководител на катедра Астрономия при Физическия факултет.

Георги Иванов е роден на 4 август 1942 г. в Татарево, Хасковска област. Дипломира се във Физическия факултет на Софийския университет през 1968 г. Започва работа като физик в Народната астрономическата обсерватория "Николай Коперник" – гр. Варна, като през 1975 г. защитава дисертация за научната степен "кандидат на физическите науки". Той е единственият физик в България, който успява, докато е на щат в народна обсерватория, да защити дисертация за степен, еквивалентна на днешната образователна и научна степен "доктор". По-късно Георги Иванов започва работа в катедра Астрономия на Физическия факултет, където се хабилитира като доцент през 1984 г. От 1991 е заместник декан на факултета по учебната дейност, а от 1993 г. до 2003 г. – ръководител на катедра Астрономия. По това време защитава дисертация за научната степен "доктор на физическите науки" (1993 г.) и е избран за професор (1996 г.) от Висшата атестационна комисия. Областта на професионалните интереси на Георги Иванов са ОВ асоциациитете, звездобразуването, близките галактики (особено – галактиката Андромеда и галактиката в съзвездието Триъгълник), звездната фотометрия и скалата на разстояния във Вселената. Базата за астрономически научни публикации на Смитсонианската обсерватория към Харвардския университет разпознава 126 негови научни публикации в периода 1970 – 2005 гг. Сред най-цитираните от тях могат да се видят като съавтори имената на световноизвестни учени като Бари Мадоре и Уенди Фридман от Канада, Александър Шаров и Юри Ефремов от Русия, Леонид Георгиев от Мексико, Радостин Куртев от Чили, Валентин Иванов от Германия, а също така и на негови български съратници – Никола Николов, Петър Кънчев, Валери Голев, Цветан Георгиев и др. Георги Иванов беше вдъхновяващ пример за пълна отдаденост на науката не само за плеядата млади любители, преминали през кръжоците на обсерваторията във Варна, но и за студентите, които се бяха посветили на науката астрономия.

Поклон пред паметта му!