Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / In memoriam / Почина проф. дфзн Георги Георгиев

   

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 17 юни 2020 година внезапно ни напусна проф. дфн Георги Маринов Георгиев, дългогодишен преподавател във Физическия факултет.

Георги Георгиев последователно е студент във Физическия факултет на Софийския университет (1963г.-1965г.) и студент във Физическия факултет на Московския държавен университет “Ломоносов” (1965г.-1970г.), където, през 1970г., се дипломира. Пак в Московския държавен университет той защитава докторската си дисертация в областта на спонтанното параметрично разсейване на светлина в нецентросиметрични кристали. През 1983г. е избран за доцент по квантова електроника във Физически факултет на СУ. През 1991г. му е присъдена научната степен „доктор на физическите науки”. От 1994г. е професор по квантова и оптоелектроника.

Научните му интереси бяха в областта на молекулна спектроскопия (Раманова, инфрачервена, флуоресцентна), по проблемите на вътрешномолекулни и междумолекулни взаимодействия в течности, гранулометрия на течности, в областта на спонтанното параметрично разсейване на светлина в кристали и други.

Преподавателската му дейност се свързва най-вече със създаването на лекционните курсове по Основи на квантовата електроника, Оптоелектроника и интегрална оптика, Физична оптика и оптични прибори, Квантови генератори и усилватели и Матрични методи в оптиката и Поляризационна оптика. В периодите 1990г.-1992г. и 1997г.-2002г. професор Георги Георгиев е ръководител на катедра Квантова електроника на Физически факултет. Бил е член и Председател на Специализиран научен съвет по радиофизика, физична и
квантова електроника към ВАК и член на Постоянната комисия по Природни науки към Акредитационния съвет на НАОА. Носител е на награда на Министерството на народната просвета (1986г.) и на високата награда на Софийския университет Почетен знак на СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” със синя лента (2002г.).

Много рядко се срещат хора като него, които да са така отдадени на призванието да обучават, да стимулират най-доброто в развиващите се млади физици и в колегите си. Един от символите на катедра Квантова електроника!!!! Нашата лазерна физика му дължи много и той ще ни липсва!

Поклон пред паметта му!

Траурната церемония в памет на покойния професор Георги Георгиев ще бъде в неделя, 21.06.2020г., от 11 часа, в Ритуалната зала на Централни софийски гробища.