Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / In memoriam / Почина проф. дфзн Борис Арнаудов

   

Физическият факултет съобщава с дълбоко прискърбие, че на 18 октомври 2020 г. почина проф. дфзн Борис Арнаудов, дългогодишен преподавател.

Опелото ще се отслужи на 22.10.2020 г. от 12 ч. в храма “Св. Седмочисленици”.

Професор Арнаудов е роден на 16 август 1940 г. Средното си образование завършва в 22-ра гимназия в София. През 1960/61 г. постъпва като студент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и през 1966 г. се дипломира като физик със специалност „Полупроводници“. Целият му трудов стаж преминава във Физическия факултет – от стажант научен сътрудник до професор в катедра „Физика на полупроводниците“. Кандидатската си дисертация защитава в Белоруския Университет в Минск като задочен аспирант, а докторската по физически науки във Физическия факултет на Софийския университет. За периода 1999-2003 година е заместник-декан на факултета.

Ръководител е на научна лаборатория “Полупроводникови лазери” в Лабораторията по Физика и техника на полупроводниците. Под негово ръководство са разработени епитаксиални технологии за израстване слоеве на базата на А3В5 полупроводници и изработване на светодиоди и лазери с хетеропреходи за приложението им в действащи оптоелектронни устройства. Научно изследователската му дейност включва луминесцентни и електрофизични процеси в епитаксиални слоеве и излъчватели. В сътрудничество с международен екип има съществен принос в изясняване модела на късовълновите светодиоди, лазери и осветители на базата на галиев нитрид.

Проф. Арнаудов бе много изобретателен експериментатор и изследовател. Научните му трудове са ценени и цитирани в международни списания.

Преподавателската му дейност е свързана с редица основни курсове за специалността Физика на полупроводниците и ръководство на много дипломни работи. Той е известен като много квалифициран лектор и събеседник с неподражаемо чувство за хумор.

Физическата ни общност загуби един много добър физик, преподавател, колега и приятел.

Поклон пред паметта му!