Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / In memoriam / Почина проф. дфн Иван Захариев Костадинов - от Теоретична физика

   

Катедра Теоретична физика съобщава с дълбоко прискърбие, че на 5 юли 2021 г., след продължително боледуване, на 81-годишна възраст в дома си в Колъмбъс, Охайо почина проф. Иван Захариев Костадинов, дългогодишен преподавател във Физическия факултет на Алма матер.

Иван Захариев е роден във Видин през 1939 г. Завършва Физическия факултет на Софийския университет, специалност „Физика“, производствен профил. Заминава като аспирант в МГУ "Ломоносов" с ръководител В. Л. Бонч-Бруевич, а след втората година негов ръководител става В. Л. Покровски. Защитава кандидатска дисертация през 1971 г. и е назначен като асистент в Катедра Теоретична физика на Физическия факултет на Софийския университет. За доцент е избран през 1985 г., а за професор през 1994 г. Няколко години по-късно заминава за САЩ.

Като асистент, доцент и професор е преподавал практически всички предмети към катедра Теоретична физика: Термодинамика и статистическа физика, Квантова механика, Теоретична механика, Математични методи на физиката, Квантова теория на твърдото тяло, Полеви методи във физиката на твърдото тяло, Физика на неподредените системи и други. Завършвайки докторантура под ръководството на известния теоретик Валери Покровски от школата на Ландау, Иван Захариев внесе с преподаването в катедра Теоретична физика духа на школите на Ландау и Бор. Акцентът на неговото преподаване бе не толкова формалният извод на формули, а мотивирането на младите хора да четат и работят самостоятелно. Затова поколения негови ученици постигнаха по-късно значителни успехи в много области на физиката. Големият брой негови съавтори от различни специалности в тази романтична епоха показва колко е важно една страна да има един такъв универсалист във физиката.

Иван Захариев работеше в областта на теорията на кондензирано състояние - неподредени системи, високотемпературна свръхпроводимост и др. Той продължи активната си научна дейност и в Съединените щати, публикувайки свои резултати в най-елитните списания като Phys. Rev. Lett. Успешните му изследвания в областта на високотемпературната свръхпроводимост бяха прекъснати само от коварната болест.

Беше и кандидат майстор на спорта по плуване и това допринасяше за бодрия му дух, който се оказа незаменим при организиране по-късно на изследванията на високотемпературната свръхпроводимост в България.

Нека да си спомним преподавателя и изследователя с добро отношение към студентите, академично поведение с колегите, неспокоен дух и ентусиазъм. И нека атомарни частици от този дух да се инкарнира в следващите поколения български физици.

Катедра Теоретична физика