Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / In memoriam / Почина доц. д-р Пламен Данков

   

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 27 декември 2020 г. почина доц. д-р Пламен Данков, дългогодишен преподавател във Физически факултет.

Пламен Данков завършва висшето си образование във Физически факултет през 1980 г. по специалност физика, а през 1988 г. придобива научна степен доктор (Радиофизика и физическа електроника). Цялата трудова дейност на доц. Данков преминава във Физически факултет. Разработил е и е бил титуляр на курсовете по Основи на радиоелектрониката, Увод в комуникациите,

Микровълнова и безжична техника и др. Той е основател и дългогодишен ръководител на успешните магистърски програми „Безжични мрежи и устройства“ и „Аерокосмическо инженерство и комуникации“. Като ръководител на катедра Радиофизика и електроника полага изключителни грижи за кадровото израстване на членовете на катедрата. Автор е на няколко учебници и учебни пособия.

Научните интереси на доц. Данков са в областта на характеризиране на материалите в микровълновия обхват, микровълновите антени, ферити и феритни устройства, биологичното влияние на микровълните, плазма и сензори за измерване на плазма, малки (микро- и нано-) спътници и др. Автор е на над 100 научни публикации, голяма част от тях в списания с импакт-фактор, има стотици цитирания в издания от неговата област на научни изследвания.

Приживе доц. Данков си спечели име на безспорен авторитет в областта на микровълновата физика и техника. Доказа се като талантлив лектор, който по неподражаем начин владее студентската аудитория. Благодарение на него стотици физици придобиха дълбоки и систематични знания по електроника и микровълнова физика. За всички, които го познаваха, неговата работоспособност и ентусиазъм през всичките години работа във Физически факултет будеше голям респект.

Катедра Радиофизика и електроника и колегията на Физически факултет изказват своята дълбока покруса от загубата на доц. Пламен Данков.

Опелото ще се състои на 31 декември 2020 г. от 15:30 ч. до църквата на Централни софийски гробища.