Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / Фабиола Джаноти, генерален директор на Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) посети Физическия факултет

   

На 21 ноември Фабиола Джаноти, генерален директор на Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) бе гост на Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, където изнесе научно-популярна лекция на тема “Fundamental research (and much more …) at CERN”. Д-р Джаноти беше представена от декана на Физическия факултет проф. Георги Райновски пред аудиторията, която се състоеше от ученици, студенти, преподаватели и изследователи.

 

 

В своята презентация тя представи организационната структура и принципите, на които е изграден ЦЕРН, както и ролята и постиженията на българските физици и инженери в Организацията. По нататък в изложението си тя скицира фундаменталните въпроси, на които ЦЕРН се опитва да отговори: защо има асиметрията “материя-антиматерия”, какво се е случило в началните мигове след раждането на Вселената ~ 10-12 s, когато не е била прозрачна; защо телата имат маса; техниката и технологиите, които се разработват и използват, за постигането на целите.

Д-р Джаноти описа и възможните опции за развитието на физиката на високите енергии в ЦЕРН. В краткосрочен план е усъвършенстване на сегашния ускорител LHC за постигане на високи светимости, а в дългосрочен са плановете за построяване на нов линеен ускорител на електрони CLIC или кръгов ускорител FCC. В дискусията накрая, д-р Джаноти отговори на въпроси, свързани с тъмната материя и енергия, антиматерията, неутринната физика, черните дупки и допълнителните измерения.