Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / EDA Lab@SU - нова учебна лаборатория по автоматизация на проектирането в електрониката се открива във Физическия факултет

   

Във Физически факултет на СУ се открива нова учебна Лаборатория по автоматизация на проектирането в електрониката (Electronic Design Automation Lab, EDA Lab) във връзка с разширяване на възможностите за обучение на специалности „Компютърно инженерство“, „Инженерна физика“ и „Комуникации и физична електроника“ към ФзФ на СУ. С това Софийският университет затвърждава високото ниво на обучение в областта на компютърното инженерство и електрониката и разширява сътрудничеството с водещи индустриални партньори.

EDALab-1

Лабораторията е създадена с помощта и активната подкрепа на два от гигантите в света в полупроводниковата индустрия и микроелектрониката - GlobalFoundries, производител на полупроводникови интегрални схеми, и Cadence Design Systems, производител на широк набор от софтуерни инструменти за проектиране на електронни системи. Лабораторията ще подпомогне обучението на стотици студенти в следващите години и ще даде тласък на развитието на млади таланти в областта, за каквито електронната и компютърна индустрия в България изпитват остра нужда през последните години. Новата инфраструктура е първата сертифицирана лаборатория на Cadence на Балканския полуостров и част от Cadence Academy Network. Чрез нея, студентите имат пълен достъп до целия пакет от най-новите продукти на Cadence, които се използват за проектиране на съвременни високопроизводителни процесори, аналогови и цифрови интегрални схеми, електронни вериги и много други.

EDALab-2

Инициатори и двигатели за създаването на Лабораторията са д-р Добромир Гайдаджиев от GlobalFoundries и проф. Стоян Русев, проф. Мирослав Абрашев и доц. Станимир Колев от екипа на Физическия факултет. Лабораторията стартира с провеждането на два курса през настоящата учебна година - „Вградени системи“ и „Компютърно проектиране на електронни схеми“. В бъдеще, благодарение на достъпа до целия пакет софтуерни инструменти на Cadence, ще се развиват и други дисциплини. Изключително ползотворно е сътрудничеството с GlobalFoundries и техния развоен център в София, които освен че осигуриха компютърната техника в лабораторията, се включиха и в обучението на студенти. Специалисти от фирмата обучават в дисциплината „Вградени системи“, което дава на студентите незаменим достъп до знания и умения с директно приложение в съвременната полупроводникова индустрия.

Откриването на Лабораторията ще бъде на 10 февруари от 16:00 часа с участието на официални гости и лектори от чужбинa, като ще бъде изнесена и презентация от г-н Антон Клоц от Cadence Design Systems на тема “Cadence and Future of Megatrends in EDA”.

Повече за специалности „Компютърно инженерство“, „Инженерна физика“ и „Комуникации и физична електроника“ към ФзФ на СУ ще откриете ТУК