Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Програма Еразъм+ 2022/2023 / Студентска и докторантска мобилност

   

Конкурс за селекция на студенти и докторанти
за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за академичната 2023/2024 г.

Период за кандидатстване:

21.02.2023 (10:00 ч.) – 10.03.2023 г. (17:00 ч.)

виж тук

Конкурс за студенти за участие в смесена интензивна програма по Програма Еразъм+

на тема “Социалната работа по време на криза” – Заминаващи студенти, срок до 13.02.2023 г., 17:00 ч.

виж тук

Процедура за полагане на изпити от студенти (бакалаври и магистри)

от Факултета по педагогика,

одобрени за студентска мобилност по програма Еразъм+ - виж тук

Договори с партниращи държави