Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Продължаващо обучение

   

Факултетът по математика и информатика организира и провежда продължаващо обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация в следните форми:

(1) Едногодишно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация

(2) Краткосрочни курсове за специализация на учители и ръководители на компютърни кабинети по определена тема

(3) Други, по заявка на заинтересовани лица или организации

Обучението се провежда в задочна форма и се организира в групова и индивидуална форма. Очните занятия се провеждат съботно-неделно и през почивните дни. Индивидуална форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

Повече информация за кандидатстване в курсовете