Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по математика и информатика / 4.5. Математика / Анализ на данни

   

Специалност „Анализ на данни“ подготвя специалисти с висше образование, ОКС „бакалавър“, които притежават необходимите знания и умения за извършване на дейностите по събиране и анализ на данни с цел вземане на информирани решения и изграждане на модели за бъдещи действия, на базата на солиден математически апарат, съчетан с методи на статистиката, информатиката и съвременни информационни технологии.

Бакалаврите, завършващи специалност „Анализ на данни“, имат теоретични знания, практически умения и професионални компетентности, които им позволяват да работят резултатно във всяка сфера, в която се прилагат математически апарат и софтуерни инструменти за събиране и анализ на данни.

Професионално направление: 4.5. Математика
Степен: ОКС "бакалавър"
Специалност: МИД010122 Анализ на данни
Форма на обучение: редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 8
Професионална квалификация: Бакалавър по анализ на данни

Още за специалност Анализ на данни (редовно)