Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по математика и информатика / 1.3. Педагогика на обучението по … / Математика и информатика

   

Бакалавърска програма „Математика и информатика“ подготвя учители по математика и информатика. Освен, че получават фундаментална подготовка по математика и информатика, студентите се запознават със съвременните образователни стратегии и технологии, включително подходи и методи за ползване на медии в обучението в тези области. Солидната подготовка по математика и информатика на тези студенти им дава възможност да се реализират не само като учители, но и като специалисти в областта на информатиката и информационните технологии, като преподаватели във висши училища, научни работници и др.

 

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: ОКС "бакалавър"
Специалност: МИУ0112 Математика и информатика
Форма на обучение: редовно и задочно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8
Професионална квалификация: Бакалавър по математика и информатика - Учител по математика и по информатика и информационни технологии

Още за специалност Математика и информатика (редовно и задочно)