Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Новини / Катедра „Практическо богословие“ отбеляза с кръгла маса 100-годишнината на Богословския факултет

   

На 20 октомври се проведе кръгла маса на катедра „Практическо богословие“, посветена на стогодишнината на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. С подобни прояви юбилея ще отбележат и останалите три катедри на факултета. Целта е да се направи обзор на дейността на научното звено, да се почетат предшествениците в различните научни области, да се очертаят перспективите пред науката.

 

Кръглата маса беше открита от ръководителя на катедрата проф. прот. д-р Иван Иванов, който посочи важността на подобни академични срещи, защото те представят историята и бъдещето на катедрата не само пред докторантите и гостите на проявата, но са полезни и за самите преподаватели. О. проф. Иванов отбеляза, че катедра „Практическо богословие“ е събрала специалисти от различни научни области – църковно право, литургика, пастирско богословие, омилетика, църковна музика, църковно изкуство, религиозна педагогика, което прави подобна кръгла маса интересна за широк кръг посетители. Беше отбелязано, че сто години не са толкова голям период за историята на една наука. Това са три или четири поколения, като много от сегашните преподаватели познават лично по-голяма част от своите предшественици.

 

В рамките на кръглата маса проф. дбн Дилян Николчев и неговият асистент ставрофорен иконом Михаил Михайлов представиха историята на Църковното право в Богословския факултет на СУ. Основоположник на тази дисциплина е един от основателите на факултета и може би най-яркият му представител през годините – акад. протопрезвитер Стефан Цанков. Негов наследник е проф. прот. Радко Поптодоров, когото наследява проф. Николчев.

 

Проф. прот. Иван Иванов посочи своите предшественици в областта на литургиката – проф. Иван Гошев, Макариополски еп. Николай (Кожухаров) и проф. протопрезв. Благой Чифлянов. През периода на Духовната академия и първите години след връщането Богословския факултет в Софийския университет, преподаватели по литургика и богослужение са били Левкийски епископ Неофит (сега патриарх Неофит), проф. пропопр. д-р Николай Шиваров, проф. протопр. д-р Радко Поптодоров, ставр. иконом Анатолий Балачев, архимандрит проф. дн Авксентий Делипапазов. Той се спря и на основните теми, с които литургистите в катедрата са се занимавали през годините, както и на своя принос в областта.

 

Доц. д-р Андриан Александров разказа за развитието на омилетиката в Богословския факултет, започнала с проф. Тодор Поптодоров, макар че според него някои смятат за неин основател Софийския митрополит и сетне Български екзарх Стефан. Проф. Т. Поптодоров полага основите на омилетиката у нас, като създава цялостен курс по дисциплината. Негов наследник е проф. Иван Денев.

 

Доц. д-р Иво Янев представи основните трудове в областта на пастирското богословие и преподавателите, които са развивали тази научна област: протопрезв. Георги Шавелски, проф. прот. Христо Димитров, о. Георги Глогов, проф. Васил Николов, о. Климент Харизанов. Няколко учебника по пастирско богословие издават първите поколения преподаватели и задават посоката на развитите на науката.

 

Доц. д-р Любомир Игнатов представи работата в областта на църковната музика, започвайки с Петър Динев и тези след него – Ангел Попконстантинов и Иван Праматаров. Сред преподавателите по музика в Богословския факултет е и Негово Светейшество патриарх Неофит, още като архимандрит.

 

Гл. ас. д-р Полина Спирова представи историята на религиозната педагогика в Богословския факултет, като очерта три главни периода в нея: 1. Полагане на основите на науката от проф. прот. Христо Димитров (1928-1948); 2. Семинарското заточение на религиозната педагогика, когато тя насилствено е ограничена само в рамките на обучението на семинаристи (1948-1989), и когато в областта работят проф. Тодор Поптодоров и Иван Денев; 3. Религиозната педагогика след демократичните промени и нейното развитие с оглед възстановяването на преподаването на предмета Религия в българското училище. Основите трудове през този период са на проф. Божидар Андонов и проф. Магдалена Легкоступ.

 

Докторант Евгения Комарова представи накратко църковното изкуство и преподавателите, работили в тази сфера – акад. Кръстю Миятев, проф. Иван Пандурски, доц. Иван Рашков и Татяна Иванова.

 

По покана на о. проф. Иван Иванов в кръглата маса взе участие и доц. д-р Костадин Нушев, който е бил част от тази катедра в миналото и за определен период е бил и неин ръководител. Доц. Нушев разказа за дейността си в областта на практическото богословие и по-специално за близката връзка между нравственото богословие и религиозната педагогика, към която продължава да проявява интерес. Той разказа за работата си върху учебниците по Религия, издания на Св. Синод на БПЦ, и за вижданията си за развитието на религиозното образование в България.

 

В края на кръглата маса о. проф. Иванов благодари на участниците и насочи вниманието на гостите към изложбата от издания с трудовете на преподавателите от катедра „Практическо богословие“.

 

Снимки: Елена Дюлгерова

 

001a