Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Новини / Дипломиране - юлската сесия 2023 ОКС „бакалавър“

   

На 18 юли се проведе писмен държавен изпит за ОКС „бакалавър“ на Богословския факултет. До изпита бяха допуснати петнадесет студенти специалност „ТЕОЛОГИЯ“.

 

Представители на студентите изтеглиха следните изпитни въпроси:

 

  • профил А (Теолог и учител по религия) - Божият образ у човека.
  • профил Б (Теолог и религиозен специалист) - Триадологически спорове в древната Църква (І и ІІ вселенски събори)

 

Успешно издържаха държавния изпит 11 бакалаври

 

На проведения на 17 юли държавен практико-приложен изпит за придобиване на професионална квалификация „Учител по религия“, тримата допуснати студенти, издържаха с отличие изпита.

01
02
03
04