Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за въздушно наблюдение

   

 

Picture2
Лого на УЦВН
Picture6

Университетският център за въздушно наблюдение е създаден като научно-образователна и приложна структура в Софийския Университет за да отговори на нарастващата необходимост от актуални и качествени изображения на земната повърхност, както и провеждането на наблюдение в реално време.

 

Основните цели и задачи на Университетският център за въздушно наблюдение са:

 

1. Създаване на благоприятни условия за повишаване компетентността на членовете на университетската общност за използване на дистанционните изследвания и развиване на учебна документация, учебни материали, информационна база с акцент върху използването на безпилотните летателни системи (БЛС);

 

2. Развиване на капацитет в областта на обучението, консултантската и проектната дейност за осъществяване на логистична подкрепа на заинтересовани бизнес-среди от резултатите на дистанционните изследвания;

 

3. Подготовка и изпълнение на практико-приложни проекти в областта на:

 

  • Осигуряване на видеонаблюдение в реално време от бедстващи райони чрез БЛС;
  • Oценка на състоянието на земеделските култури;
  • Оценка на състоянието на горската покривка;
  • Оценка на въздействието от природни и техногенни рискови процеси;
  • Градоустройство и инфраструктура;
  • Управление на защитени територии;
  • Прецизното картографиране и кадастър;
  • Заснемане на туристически и археологически обекти.
Picture3
Picture4
Picture5

 

За контакти:

Софийски Университет

Цар Освободител 15, 1504 София

тел. (02) 9308 441