Начало / Университетът / Центрове / Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“

   

при СУ “Св. Климент Охридски”

 

За центъра:

Предмет на работата на НУЦГИТ е да реализира научни и практико приложни изследователски дейности в областта на геопространствените и геоинформационни системи и технологии и тяхното приложение в областта на териториалните изследвания и анализи, териториалното и градското планиране, пространственото моделиране и създаване на цифрови пространствени модели, приложими в картирането и оценката на риска, свързан с климатичните промени, с неблагоприятните хидросфери явления, с геоекологични проблеми, екосистемни услуги и др.

 

НУЦГИТ извършва дейности, свързани с предоставяне на образователни сертификационни услуги в областта на: Геоинформационните технологии и ГИС (Географски информационни системи), приложение на БЛС (безпилотни летателни системи) при събирането, обработката и анализа на геопространствени данни и информация, териториалните изследвания и анализи, териториалното и градското планиране, пространственото моделиране и създаване на цифрови пространствени модели, приложими в картирането и оценката на риска, свързан с климатичните промени, с неблагоприятните хидросфери явления, с геоекологични проблеми, екосистемни услуги и др.

 

НУЦГИТ организира конференции, семинари и други научни форуми.

 

Правилник на Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ при СУ “Св. Климент Охридски”

 

Управителен съвет:

 

проф. дн Климент Найденов - декан на ГГФ

доц. д-р Първан Първанов - декан на ФМИ

доц. д-р Стелиян Димитров - ГГФ

доц. д-р Мария Баръмова - ИФ

доц. д-р Димитър Желев - ГГФ

 

 

Контакти:

каб. 283, Ректорат, СУ "Св. Климент Охридски", бул. Цар Освобoдител 15