Начало / Университетът / Центрове / Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление / НОВИНИ ОТ ФРЕНСКО-ГЕРМАНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Среща с ръководството на Висшия институт по управление LAREQUOI (Institut Supérieur de Management–LAREQUOI) към Университета Версай-Сен-Кентен-ан-Ивлин (Франция)

   

29.06.2014

 

 

На посещение в Стопанския факултет бе ръководството на Висшия институт по управление LAREQUOI (Institut Supérieur de Management–LAREQUOI) към Университета Версай-Сен-Кентен-ан-Ивлин (Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines) - Франция, заедно с проф. Жил Руе, аташе за университетско и научно сътрудничество във Френското посолство и заместник-директор на Центъра за сътрудничество и културна дейност.

Срещата се проведе във връзка със състоялия се на 26 и 27 юни 2014 г. в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" и Френския институт колоквиум "Мениджърски иновации - залози и перспективи". Събитието бе организирано от Стопанския факултет, Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление, Алумни Клуб, Университета Версай-Сен-Кентен-ан-Ивлин, Висшия институт по управление LAREQUOI, катедра ЮНЕСКО по мениджмънт в иновациите, предприемачеството и промените в страните от Изтока, Катедра Жан Моне ad personam „Идентичности и култури в Европа“, Университета за приложни науки Анхалт и Френския институт в България.

Френските гости бяха посрещнати от зам.-декана по учебната и международната дейност доц. Теодор Седларски, проф. д.ик.н. Георги Чобанов, доц. д-р Соня Вътева и г-жа Иванка Джакова.

Набелязани бяха параметрите на предстоящото сътрудничество по програма Еразъм+ с планиран обмен на студенти, преподаватели и служители от администрацията, както и инициативи за по-нататъшно разширяване на взаимодействието между двата факултета.