Начало / Университетът / Центрове / Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление / НОВИНИ ОТ ФРЕНСКО-ГЕРМАНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Академично посещение на доц. д-р Соня Вътева във Факултета по икономически и социални науки на Университета Лил1, Франция

   

15.01.2014

 

SoniaVateva

 

В края на 2013 г. завърши едномесечното академично посещение на доц. д-р Соня Вътева, съпредседател на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ във Факултета по икономически и социални науки в Университета Лил1, Франция.

Работната програма на доц. Вътева включваше:

- Работа в програмата Master 1 – Economie et management internationaux, с ръководител prof. Jean-Jacques Nowak; лекции и семинарни занятия на тема: «Réformes structurelles en Bulgarie. Compétitivité de l’économie bulgare » - сравнителен анализ на конкурентността на българската икономика в района на страните от Югоизточна Европа.

 

- Участие в семинар на тема „Innovation et transition: le monde change!”, организиран от Réseau de recherche sur l’Innovation, responsables prof. F. Djellal, prof. S. Boutillier. Доц. Соня Вътева: „Bulgarie: Etude de cas sur la transferabilite des experiences de clustering”

 

- Работни срещи с проф. Francois-Olivier Says, заместник-ректор на Университета Лил1, проф. Faridah Djellal, декан на Факултета по икономически и социални науки, и проф. Pierre Alary, директор на програмата Лисанс по Икономика и управление, по въпроси на сътрудничеството със Стопанския факултет при СУ ”Св. Климент Охридски” в областта на преподаването и научните изследвания.

 

- Работни срещи с колегите преподаватели в българо-френската бакалавърска програма Лисанс по Икономика и Управление: P. Alary, Van de Velde, N. Vaneecloo, J-J. Nowak, F. Gilles. Обсъждане на съвместната учебна програма и възможностите за оптимизиране на нейното съдържание.