Начало / Университетът / Центрове / Център за образователни услуги (ЦОУ) - Стопански факултет / Минали обучения и новини / ОББ и Стопанският факултет на Софийския университет реализираха трета ESG Академия

   

04.10.2023

 

Служители и партньори на ОББ получиха сертификати за успешно завършено обучение в третото издание на „КВС България – ESG Академия“, сертификационна програма за специалисти по устойчиво управление.

Най-голямата банково-застрахователна група в България – „КВС Груп“ и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ поставиха началото на „КВС България – ESG Академия“ в началото на 2022 г. с основната цел да обучават ново поколение специалисти, готови да генерират възвръщаемост, създавайки стойност за всички заинтересовани страни – служители, клиенти, доставчици и обществото като цяло.

Screenshot 2023-10-04 105655

До момента са проведени три издания на академията, а през месец октомври ще стартира и четвъртото. „КВС - ESG Академия“ е резултат от стратегията на банката, да подпомага и развива познанията на своите служители в сферата на устойчивото развитие. Участниците получиха своите сертификати от г-жа Десислава Симеонова – лидер на програмата за Устойчиво финансиране на „КВС Груп“ и от доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на Софийски университет.

Screenshot 2023-10-04 105706

„Стопанският факултет е лидер в образованието за устойчиво развитие и с гордост си партнира с пазарен лидер като „КВС“ в реализирането на „КВС – ESG Академия“. Индустрията в целия свят вече се ориентира в посока разработване и спазване на ESG практики и стандарти. Предстои мащабен преход за бизнеса и трябва да сме добре подготвени със съответните знания и умения. Обучението на все повече експерти в областта на устойчивото развитие ни дава увереността, че корпоративният свят осъзнава необходимостта от ESG трансформация и от партньорство с академичната общност“, сподели доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Screenshot 2023-10-04 105719

Десислава Симеонова – лидер на програмата за Устойчиво финансиране на „КВС Груп“ сподели за намеренията още през октомври да бъде открито поредното – четвърто издание на академията. Тя поздрави завършилите успешно за активната позиция, положените усилия, надградените познания по темата, както и за отговорното отношение да отделят от личното си време в натоварена година на интеграция. Отправено беше и предизвикателство към „ESG академиците“ – да не бъдат егоисти и да не пазят наученото само за себе си, да го споделят щедро с клиентите, с колегите от екипите, в които работят или си сътрудничат. Така, общността ни от посланици на ценностите и познанията за устойчиво развитие става все по-голяма, силна и влиятелна.

ОББ инвестира дългосрочно в концепцията за екологично, социално и корпоративно управление и припознава добавената стойност от повишаване на осведомеността по темата. Обучението по темите за целите на устойчивото развитие на бизнеса е изцяло осигурено от „КВС Груп“ в България.