Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

   

Срок за получаване на оферти: 11.05.2020г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 12.05.2020 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 2

 

Коригиран срок за получаване на оферти: 03.06.2020г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 04.06.2020 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 2