Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2023-2024 г.

   

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 12 от 9 февруари 2024 г.

На вниманието на всички кандидат-докторанти!

Документи за участие в кандидатдокторантските конкурси за учебната 2023-2024 г. -допълнителен прием се подават по електронен път в съответствие с Инструкцията за електронно приемане на документи.

По изключение, документи могат да се подават и чрез пощенски служби в стая № 114 – Деловодство, Ректорат (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Всички документи се прилагат в папка!