Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

   

 

В Софийски университет стартира изпълнението на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

Програмата е насочена към стимулиране, привличане и задържане на младите учени и постдокторантите с цел осигуряване на качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа.

Повече информация за програмата е налична на адрес: https://www.mon.bg/bg/100542

За подробности относно изпълнението на програмата в СУ се обръщайте към ръководствата на факултетите.