Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2019 г.

   

Срок: 20 март 2019 г.

 

Със заповед на Ректора № РД19-117/28.02.2019 г. е обявен Конкурс за разработване на научни проекти - 2019 г.

Проектните предложения се подават само по електронен път на адрес: http://eservices.uni-sofia.bg/projects в срок до 20 март 2019 г. включително.

 

Приложимите документи и повече информация може да откриете на адрес: http://eservices.uni-sofia.bg/projects/