Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски център за информационни и комуникационни технологии / Отдели / Oтдел "Мрежи и комуникации"

   

Отделът отговаря за:

  • изграждането, развитието и поддържането на опорната Университетската компютърна мрежа – СУнет, базовото програмно осигуряване, гарантиращо функционалността и основните мрежови услуги в нея, а също така връзките на СУнет към други университетски мрежи и интернет.
  • Осигуряване на поддръжката и развитието на комуникационните възли в трите основни бази (Лозенец, Ректорат, IV км) и връзките към отдалечените факултети на Университета.
  • Оказване на техническа помощ, консултации и препоръки за поддържане и развитие на техническите, мрежовите и програмните системи и ресурси във факултетите и самостоятелните звена.
  • Подпомагане на изграждането и поддържането на мрежовата инфраструктура в СУ в тясна връзка с администраторите по факултети, департаменти и самостоятелни звена.
  • Поддържане на базовите сървъри – DNS, mail и proxy за областта на СУ.
  • Осигуряване на сигурността на мрежата и услугата отдалечен достъп до СУнет и интернет.
  • Администриране и поддържане на локалната мрежа в УЦИКТ; Разработване и прилагане на правила и политики за използване на комуникационните ресурси на СУ.
  • Проектиране на мрежовата инфраструктура според изискванията на Университета.