Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Инструкции за провеждане на държавен изпит за ОКС „магистър“ към катедра „Стопанско управление“ - МП БА, МП ДМ, МП БА-УП и МП ГБПНС

   

12.07.2023

 

Уважаеми студенти,

Моля, запознайте се с инструкциите за провеждане на държавен изпит за ОКС „магистър“ към катедра „Стопанско управление“.

Logo FEBA BG

Държавен изпит по „Стопанско управление“ – магистри, специалност „Стопанско управление“.

18.07.2023 г., 13:00 ч.

  • МП „Бизнес администрация“;
  • МП „Дигитален маркетинг“;
  • МП „Бизнес администрация - управление и предприемачество“;
  • МП „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“.

Изпитът ще се проведе в зала 292 в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител № 15.

Носете документ за самоличност и студентска книжка!

Ще си получите обратно студентските книжки при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“.

Студентската книжка се получава само лично. На страницата за Държавен изпит в студентската книжка нанесете необходимата информация: Държавен изпит по Стопанско управление, дата – 18 юли 2023 г.

По време на работа е абсолютно забранено използването на мобилни телефони и всякакви електронни устройства, осъществяващи връзка с интернет. Устройствата се оставят на определено от квесторите място.

Първа част на изпита: Начало 13:00 ч. (закъснели не се допускат).

Местата в залата се заемат от 12:45 до 12:55 ч., след което не се допуска излизане от залата до приключване на първата част от изпита.

Втора част на изпита: Начало 14:45 ч. (закъснели не се допускат).

Местата в залата се заемат от 14:30 до 14:40 ч., след което не се допуска излизане от залата до приключване на изпита.

Край на изпита: 16:00 ч.

Желаем ви успех!