Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Управление и органи / Факултетен съвет / Състав

   

 

Състав на Факултетния съвет, определен на Общо събрание на Стопанския факултет на 15.10.2019 г., с допълване на квоти на Общо събрание на Стопанския факултет на 26.11.2020 г. и на 11.11.2021 г.

 

N акад. длъжност, имена квота
1 доц. д-р Атанас Георгиев (Декан, Председател на ФС) хабилитирани
2 проф. д.ик.н. Невяна Кръстева хабилитирани
3 проф. д.ик.н. Соня Милева хабилитирани
4 проф. д.с.н. Цветан Давидков хабилитирани
5 проф. д-р Десислава Йорданова хабилитирани
6 проф. д-р Георги Менгов хабилитирани
7 проф. д-р Теодор Седларски хабилитирани
8 доц. д.ик.н. Антон Герунов хабилитирани
9 доц. д-р Адриан Маринчев хабилитирани
10 доц. д-р Боряна Богданова хабилитирани
11 доц. д-р Боян Ломев хабилитирани
12 доц. д-р Димитър Златинов хабилитирани
13 доц. д-р Елеонора Станчева хабилитирани
14 доц. д-р Илияна Анкова хабилитирани
15 доц. д-р Ия Петкова-Гурбалова хабилитирани
16 доц. д-р Калоян Ганев хабилитирани
17 доц. д-р Камен Спасов хабилитирани
18 доц. д-р Марселен Йовоган хабилитирани
19 доц. д-р Милен Велушев хабилитирани
20 доц. д-р Надя Велинова хабилитирани
21 доц. д-р Николай Нетов хабилитирани
22 доц. д-р Олимпия Ведър хабилитирани
23 доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева хабилитирани
24 доц. д-р Соня Георгиева хабилитирани
25 доц. д-р Стела Ралева хабилитирани
26 доц. д-р Теодор Атанасов хабилитирани
27 доц. д-р Тодор Ялъмов хабилитирани
28 гл.ас. д-р Божидар Недев нехабилитирани
29 гл.ас. д-р Иванка Михайлова нехабилитирани
30 гл.ас. д-р Любен Иванов нехабилитирани
31 гл.ас. д-р Стоян Шаламанов нехабилитирани
32 ас. Бойко Амаров нехабилитирани
33 ас. Мария Трифонова нехабилитирани
34 Лиляна Георгиева докторанти
35 Мария Сиракова студенти