Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Управление и предприемачество

   

 

Магистърска програма „Управление и предприемачество“ се предлага само в задочна форма с прием от зимен и летен семестър за специалисти и неспециалисти.

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Ръководител: проф. д.н. Десислава Йорданова

е-mail: d_yordanova@feb.uni-sofia.bg

Администратор: гл. ас. д-р Ирена Младенова

е-mail: irenaml@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн от 18:30 часа на следния линк: https://bit.ly/3WQGyd4

 • Първи етап: 24.07.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
 • Втори етап: 18.09.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
 • Трети етап: 02.10.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams

 

 

 

Цел на програмата: Магистърската програма е създадена с активното участие на партньори от бизнеса в отговор на необходимостта от креативни предприемачи и мениджъри със силна предприемаческа ориентация в редица сектори на българската икономика. Програмата цели да даде на студентите базови знания и умения относно разнообразни методи и средства за стартиране на предприемачески инициативи и развитие на иновации като lean start-up и дизайн мислене, както и относно съвременни подходи за управление и бизнес развитие в организации с различни размери. Учебното съдържание, учебните материали и методите на преподаване са съобразени с подобни магистърски програми във водещи европейски и американски университети. Насочеността на програмата е към подготовка на предприемачи и мениджъри, които успешно идентифицират нови бизнес възможности, проявяват креативност при решаването на сложни проблеми, експериментират и учат бързо за пазара и потенциалните клиенти, притежават компетенции за управление и развитие на бизнес в динамична и силно конкурентна пазарна среда.

За кандидатите, които притежават ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по специалности, различни от „Стопанско управление”, „Икономика” и свързани с тях, е предвидена допълнителна изравняваща подготовка (две специфични дисциплини, предлагани като задължително избираеми).

 

Програмата е подходяща за:

 • Мениджъри и експерти в големи компании, които искат да се запознаят със съвременни подходи, методи, инструменти и средства за стратегическо управление, стратегическо и корпоративно предприемачество, управление на иновациите и бизнес развитие и да развият своята предприемаческа ориентация.
 • Собственици и мениджъри в малки и средни предприятия (МСП), които искат да прилагат професионални подходи, методи, инструменти и средства за управление на предприятието с фокус върху успешното идентифициране нови бизнес възможности, ефективното управление на кризи, развитието на иновации, интернационализацията и растежа на МСП.
 • Настоящи и бъдещи предприемачи, които се нуждаят от знания и умения относно разнообразни методи и средства за стартиране на предприемачески инициативи и развитие на иновации като lean start-up и дизайн мислене, както и относно съвременни подходи, методи, инструменти и средства за оцеляване, управление и развитие на новото предприятие.
 • Титуляри и потенциални наследници във фамилен бизнес, които искат да придобият знания и умения за професионално управление и развитие на фамилния бизнес и за ефективно прехвърляне на управленския контрол и собствеността на следващото поколение.
 • Учители по технологии и предприемачество и всички желаещи да практикуват професията учител по технологии и предприемачество, които искат да придобият или задълбочат своите знания и умения по предприемачество, икономика, техника, технологии, комуникации, професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците.
 • Настоящи и бъдещи консултанти по управление, предприемачество и бизнес развитие, които искат да придобият или задълбочат своите знания и умения за съвременни подходи, методи, инструменти и средства за предприемачество, иновации и управление и бизнес развитие на МСП.

Всички студенти, които искат да стартират собствен бизнес или управляват собствен бизнес през последните 3 години, ще получат менторска подкрепа от преподавателския екип, за да кандидатстват по програма "Еразъм за млади предприемачи" и да пребивават при по-опитен предприемач в Европа между 1 и 6 месеца или в САЩ, Сингапур и Израел между 1 и 3 месеца.

 

Архив на учебните планове: