Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Възможност за присъствено обучение в лекции и упражнения за ОКС „бакалавър“, провеждани от преподавателите към катедра „Икономика“

   

19.04.2022

 

На свое заседание, проведено на 19 април 2022 г., катедра „Икономика“ реши от 2 май 2022 г. щатните и хоноруваните преподаватели към катедрата да провеждат задължително присъствено обучение в лекциите и упражненията с осигурена онлайн свързаност за студентите от ОКС „бакалавър“.

С взетото решение се дава възможност на студентите бакалаври, които желаят, да посещават занятия на място, а останалите - да могат да се включат чрез онлайн връзка. Щатните и хоноруваните преподаватели ще информират своите студенти за конкретната промяна при провеждането на лекциите и упражненията по съответните дисциплини.

От катедра „Икономика“ вярваме, че това е правилният начин да вървим към постепенно възобновяване на нормален учебен процес и насърчаваме своите студенти, които имат възможност, да посещават занятия на място в обновените и дигитализирани зали в Стопанския факултет.

3BGEN