Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Въвеждащо обучение по Оценка и управление на устойчиви иновации по оригинална методика, разработена в публично-частно партньорство между Европейски университети и предприятия в рамките на проект CASI: 1 юни 2017 г. от 10 до 13 ч., в 420 аудитория

   

29.05.2017

 

-Untitled

 

На 1 юни 2017 г. от 10 до 13 ч., в 420 аудитория, в рамките на курсовете по Основни на стопанското управление и публичната администрация (Програма Европейски съюз и европейска интеграция) и Управление на организации с нестопанска цел (Избираем за магистърските програми) на доц. Т. Ялъмов ще се проведе лекция - въвеждащо обучение по Оценка и управление на устойчиви иновации по оригинална методика, разработена в публично-частно партньорство между Европейски университети и предприятия в рамките на проект CASI.;

Лектори ще бъдат

д-р Борис Борчев, хоноруван асистент в Стопански Факултет и Ръководител отдел "Управление на бизнес процеси и проекти",

Технологика

Венцеслав Козарев, Програмен координатор, Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и докторант към Катедра "Стопанско управление". Лекцията ще бъде на английски език.

За участвалите е предвиден специален бонус - посещение на Технологика и Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и запознаване с работата им. Технологика и нейното научно-изследователско звено Дитра са сред най-иновативните български предприятия, носители на Годишните награди за иновации и подпомагали стотици български фирми от разнообразни сектори в техния иновационен процес - от дизайн до бързо прототипиране, реинженеринг на бизнес процеси и т.н.

 

Моля, вижте повече подробности в описанието (на английски език) и се регистрирайте за участие. На изкаралите целия онлайн курс ще бъде издаден допълнителен сертификат.