Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Университетски център „Бачиново“ ще бъде домакин на събитие в рамките на проект „Инкубатори за иновативни предприятия“

   

01.03.2024

 

Партньорският консорциум между Сдружение Асоциация за международно обществено развитие (АМОР), Фонд на фондовете и Софийски университет Ви кани да се включите в изпълнението на проект „Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС. Организаторите целят да съберат на едно място ръководителите от бизнеса, образованието и администрацията, които да се срещнат с младите таланти от областта и региона, носители на идейни проекти.

Основната цел на проекта е да стимулира партньорството между младите предприемачи в страната чрез иновативни подходи за обучение и учене (симулации, ролеви игри, физическо и дигитално сътрудничество и др.). Програма на събитието е налична тук.

Erasmus-Plus-Incubators---blagoevgrad

За кого е подходящ проектът?

Всички млади и предприемчиви хора с идеи, на възраст между 13 и 30 години, от Благоевград и областта.

Какви умения ще придобиете?

● Генериране и развитие на иновативни идеи;

● Бизнес планиране;

● Създаване и финансиране на нов бизнес; представяне пред инвеститори;

● Развитие на предприемачески умения и др.

Как да кандидатствате и до кога?

За да кандидатствате, моля попълнете задължителния дигитален въпросник – https://forms.gle/mBefd4evZggv82xs8 до 18-ти март 2024 г. (вкл.). Ако бъдете одобрен/а за участие в проекта, ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем с програмата и следващите дейности.

Как и къде ще се проведе събитието?

Проектните дейности ще се реализират в град Благоевград на 24-ти март (неделя) от 12:00 ч. до 18:00 ч. на адрес – Университетски център „Бачиново“.

Кои са лекторите?

● Сдружение Асоциация за международно обществено развитие (АМОР);

● Софийски университет „Свети Климент Охридски“;

● Фонд на фондовете.

Безплатно ли е?

Участието в проекта, след одобрение, е напълно безплатно! Разходите за участие в проектните дейности (транспорт, настаняване) са за сметка на организаторите.

Участниците ще получат ли сертификат?

Всички участници в проекта ще получат Европейски сертификат Youthpass. Този сертификат е инструментът за разпознаване, разработен за проекти, реализирани в европейските програми за младежта. Чрез него участието в подобни проекти може да бъде признато като образователен опит и период на неформално и самостоятелно учене.

Кои ще бъдат лектори?

Проф. д.с.н. Цветан Давидков - преподавател в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Преподава управленски и поведенчески дисциплини (Основи на управлението, Стратегически мениджмънт, Предприемачество, Национални и организационни култури, Организационно поведение и др.). Със солиден опит като изследовател, преподавател и консултант. Автор на учебници по ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и др. Участва в множество проекти за развитие на бизнеса, публичната администрация и нестопанския сектор. Ръководи Университетския център по предприемачество.

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като за периода 1993 - 2019 г. е била в екипа на Юридическия факултет, Катедра „Административноправни науки“ на университета. Преподавател по финансово и данъчно право и ръководител на магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия, на Европейската асоциация на данъчните професори (EATLP) и на Международната фискална асоциация (IFA). Автор на публикации в областта на финансовото и данъчното право. Била е съветник на Председателя на 40-то Народно събрание (2005 – 2009 г., включително кореспондент по IPEX на НС); съветник на служебния заместник министър–председател, отговарящ за координацията на управлението на средствата от ЕС (август – октомври 2014 г.), др. Участва в подготовката, управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани със средства на Европейския съюз в областта на реформата в публичната администрация, околната среда, транспорта и др. Владее български, английски и руски език.

Доц. д-р инж. Иван Станков - водещ експерт в ИКТ сектора, ИТ мениджър и заместник ръководител катедра „Киберсигурност“ във факултета по „Компютърни системи и управление” на Техническия университет – София. Повече от 15 години активно участва в неправителствени организации, съосновател и зам.-председател на „Асоциация на младите учени“ (АМУ) и Национален координатор на Сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР). Има богат опит в координацията и управлението на множество национални и международни проекти, както в държавния, така и в частния сектор.

Доц. Иван Ангелов е доказан експерт в областта на образованието, притежаващ умения в областта на международния мениджмънт, стратегическото управление, управлението на инвестиции, международните бизнес стратегии, лидерството, организационното поведение и управлението на човешките ресурси. Участвал е в различни научноизследователски проекти, научни конференции и има публикации както в национални, така и в международни научни издания. Професионалист с повече от 20 години опит в публични и частни организации, разработване и оценка на проекти, финанси, анализи и стратегическо планиране. Ориентиран към резултатите, динамичен и проактивен лидер със способността да изгражда ефективни екипи със силен ангажимент. Има изключителни постижения в управлението на проекти.

Д-р инж. Дочка Василева – притежава над 23 г. професионален опит в управление и финансиране на проекти. От 2018 г. работи във Фонда на фондовете като старши експерт „Стратегически инвестиции“, а от януари 2022 г. изпълнява длъжността Директор управление „Проектна информация и финансиране“. Хоноруван преподавател е в УАСГ и в Софийски университет, както и в Института по публична администрация, по Европейски фондове, финансови инструменти и устойчиво финансиране. Ментор е към Старт-ъп хъба на УНСС и организатор на националния конкурс „Най-добър младежки старт-ъп“.

Гл. ас. д-р Десислава Калчева се присъединява към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2019 г., първоначално като хоноруван асистент, а през 2023 г. като редовен асистент в катедра „Икономика и управление по отрасли“. Тя има над 15-годишен опит в сферата на публичните финанси, в т.ч. като експерт общински финанси във Фонд за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ) и като главен експерт към Фискалния съвет на България. Основните изследователски интереси на д-р Калчева са в сферата на публичните финанси, регионалното развитие и инвестиции, фискалната децентрализация. Десислава Калчева е участвала в изготвянето на различни методологии, свързани с оценка на финансовата автономност и определяне на нивото на кредитоспособност на общините. Тя е член на Мрежата от институти и училища за публична администрация в Централна и Източна Европа – NISPAcee и на EUROPEAN URBAN RESEARCH ASSOCIATION.

Еньо Савов е доктор по международно право и международни отношения. Преподава в катедрите „Международно право и международни отношения“ и „Национална сигурност и публична администрация“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград. Ръководител е на международен отдел в голяма българска компания. Заместник-председател на „Асоциация на младите учени“ и притежава богат опит в разработването и управлението на европейски проекти и в НПО сектора.

Вадим Рошманов има повече от 15 години опит в гражданския сектор (НПО). Започва като доброволец и достига до ръководител на организации със значим регионален, национален и международен статут. Една от тези структури, на които е председател, е „Асоциация на младите учени“. През тези 15 години Вадим Рошманов управлява проекти на обща стойност над 500 хил. евро. Участва активно като лектор по гражданско образование и предприемачество в различни форуми и семинари. Завършил е аспирантура по „Политически науки“ в Международен университет. От м. юли 2023 г. е поканен да се включи в екипа на постоянната комисия по „Образованието и науката“ към 49-то НС, като нещатен сътрудник. Има опит в работата с инвеститори от други държави, които имат инвестиционен интерес към България. Също така има 10 години опит в частния сектор, като мениджър продажби на българска компания за производство на вино и високоалкохолни напитки.

Данаил Петров – икономист по образование, с повече от 12 години опит в международни компании в сферата на счетоводството и корпоративните финанси. От 2018 г. ръководи екипи от счетоводни експерти в мултинационални корпорации с централизирани финанси в България. От 2021 г. е управляващ съдружник в консултантска компания в сферата на бизнеса, финансовото и правното консултиране. В портфолиото на компанията са включени международни и местни компании в различни направления (строителство, финансови услуги, посредничество, проектиране и търговия). От 2016 г. членува в Сдружение АМОР и участва активно в изпълнението на всички проекти на Сдружението, като финансов ръководител. Общата стойност на реализираните проекти надхвърля 200 000 евро европейско финансиране.