Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Софийският университет и Институтът на вътрешните одитори в България сключиха споразумение за сътрудничество

   

28.03.2023

 

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков и председателят на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България Поля Статкова подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции.

1-min

На срещата присъстваха още доц. д-р Боряна Богданова, заместник-декан на Стопанския факултет, доц. Надя Соколова от катедра „Финанси и счетоводство“ на Стопанския факултет, Огнян Тодоров, член на Управителния съвет на Института и Димитър Нешев – директор на Института.

3-min

В рамките на разговора присъстващите се обединиха около идеята за важността и значението на студентските стажове, както и възможностите пред студентите и бъдещите им работодатели да се срещнат и опознаят силните и слабите си страни.

Съгласно споразумението страните се съгласяват да си оказват съдействие за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството и одита, и анализа и моделирането на големи данни в бизнеса чрез повишаване на техните теоретични знания и развиване на практически умения. Предвижда се също обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности. Сътрудничеството ще даде възможност реални казуси от практиката да бъдат включени в учебния процес, както и осигуряване на студентски стажове и посещения, и подпомагане кариерното ориентиране, и мотивиране на студентите от Стопанския факултет.

Според подписаното споразумение в рамките на сътрудничеството ще има представяне на практически ориентирани презентации в областта на икономиката, управлението и моделирането на големи данни в бизнеса и финансите, а Институтът ще съдейства пред организации от различни икономически сектори за учредяването на стипендии за студенти от Стопанския факултет, които желаят да се развиват в областта на вътрешния одит.

Съгласно споразумението се предвижда още провеждане на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на Софийския университет.

Статията е взета от сайта на Софийски университет.