Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Ралица Ралчева, Service Design Manager в Софарма Трейдинг, изнесе гост-лекция пред студентите от специалност „Стопанско управление“

   

05.04.2022

 

На 4 април студентите бакалаври от специалност „Стопанско управление“ имаха удоволствието да се срещнат онлайн с Ралица Ралчева, Service Design Manager в Софарма Трейдинг. Ралица Ралчева е възпитаник на Стопанския факултет. Гост-лекцията бе организирана в рамките на учебната дисциплина „Организационно-управленски модели за качество и организационно съвършенство“.

Untitled design

Аудиторията бе запозната със софтуерната технология Robotic process automation (RPA) и нейното приложение за оптимизиране на работни процеси в компанията. RPA е основен компонент в процеса на дигитализация – чрез внедряването ѝ се спестяват ресурси; грешките в работата намаляват; нараства производителността; засилва се ангажираността на служителите. Функционирането на технологията беше илюстрирано чрез поредица конкретни случаи. Самостоятелен обект на внимание бяха управленските аспекти на внедряването на технологията.

Предвид опита на Ралица Ралчева и нейната съпричастност към Стопанския факултет, се обсъжда идеята за вътрешен за Факултета проект за оптимизиране на работни процеси, въз основа на който да се „проиграе“ цялостно методологията и методиката на иновации чрез внедряване на RPA.