Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Публичен дебат за бюджета на София, организиран от Стопанския факултет и Столична община

   

14.12.2015

 

В Конферентната зала в Софийския университет се проведе обществено обсъждане на проекто-бюджета на Столична община за 2016 г., организирано от Стопанския факултет на СУ и Столична община (Асоциация за развитие на София).

На събитието присъстваха деканът на Стопанския факултет доц. д-р Теодор Седларски, заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов, преподаватели и и студенти от специалностите "Икономика и финанси" и "Стопанско управление" и магистърските програми „Бизнес администрация – стратегическо управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“.

Модератор на събитието бе Севдалина Войнова, програмен директор на Асоциация за развитие на София, която заяви, че разработването на общинския бюджет е дълъг и корпоративен процес, обхващащ усилията на много хора – кмета, общинския съвет, администрацията, ръководителите на всички бюджетни звена, граждани, неправителствени организации.

Столична община вече проведе своето обществено обсъждане на проекто-бюджета, но се радваме, че тази година за първи път можем да включим в бюджетния процес и експертни становища, въпроси, идеи и предложения на преподаватели и студенти от Стопанския факултет на Софийския университет“, каза г-жа Войнова. Тя благодари на доц. Седларски и на неговия екип за поканата и за възможността за провеждането на дискусията.

Дебатът бе открит от декана на Стопанския факултет, който представи накратко факултета и заяви, че той се е утвърдил като водещ по обучението по икономика в страната и това се доказва от рейтинговите класации за българските висши училища през последните години.

Доц. Седларски подчерта, че Стопанският факултет на СУ работи като партньор с водещи европейски университети и че предлага уникален образователен продукт – чуждоезиково обучение на немски, френски, английски език с диплома с тези университети, което е уникално за региона.

На фона на тези успехи, които имаме, тези водещи позиции, един аспект от нашата работа като водещ академичен център остана в сянка през последните години. Новото деканско ръководство ще се стреми да отвори натрупания потенциал на нашите преподаватели и изследователи към българското общество за решаване на актуални проблеми в стопанската практика и стопанската политика, за да можем всички да черпим от него“ каза още деканът на Стопанския факултет.

Доц. Седларски пожела успешен дебат и ползотворна дискусия и изрази надеждата си тя да бъде началото на едно дълго сътрудничество със Столична община.

Зам.-кметът на столична община Дончо Барбалов поздрави всички за проявения интерес към дебата. Той заяви, че за първи път се прави публичен дебат в такъв формат и изрази надеждата си той да стане традиционен. Г-н Барбалов посочи, че когато става дума за бюджета, има нужда и от по-стратегически анализи и по-научен подход.

Той представи проекто-бюджета на Столична община за 2016 г. с неговите приоритети и обосновки за основните направления с разчетите за приходната и разходната част, както и изпълнението на бюджета.

Основни теми за панелните дискусии бяха: Стратегически цели и приоритети на бюджета, Приходна част на бюджета: общински данъци, такса смет, Разходна част на бюджета, Изпълнение на бюджета, задлъжнялост.

В дебата участваха проф. Георги Чобанов, д-р Георги Ганев, доц. Калоян Ганев, доц. Боян Ломев – зам.-декан на Стопанския Факултет, доц. Ралица Ганева, д-р Банчо Банoв ас. Атанас Георгиев, ас. Милен Велушев и студенти от специалностите "Икономика и финанси" и "Стопанско управление" и магистърските програми „Бизнес администрация – стратегическо управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“.

 

Снимките във Flickr

 

Доц. Седларски и ас. Атанас Георгиев разговарят в ефира на радио bTV относно публичния дебат за бюджета на София, организиран от Стопанския факултет и Столична община (YouTube)