Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проведоха се гост-лекции по дисциплината „Топ инструменти за управление на бизнеса” в сътрудничество с бизнеса

   

22.03.2023

 

В края на миналата седмица приключиха аудиторните занятия по дисциплината „Топ инструменти за управление на бизнеса“ с ръководител проф. д.н. Цветан Давидков — преподавател в Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. И през този семестър дисциплината се предлага като задължителна, избираема и факултативна за магистърските програми по „Бизнес администрация - управление и предприемачество”, „Бизнес администрация - стратегическо управление”, „Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси“, „Дигитален маркетинг”, „Отговорно и устойчиво управление“, „Дигитален мениджмънт в туризма”, „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор” и „Икономика и управление на публични ресурси”.

Гост-лектори

В рамките на курса студентите имаха възможността да се запознаят с гост-лектори, експерти в различни области:

  • Д-р Борис Борчев (ТехноЛогика; възпитаник на Стопанския факултет на СУ) насочи вниманието към организационните архитектури и възможни подходи за проектиране, оптимизиране и препроектиране на бизнес процеси. В контекста на развитието на електронното управление той сподели резултати от ключов проект за разработване на национална рамка и референтна архитектура за оперативна съвместимост.
  • Асистент д-р Глория Христова (възпитаник на Стопанския факултет на СУ) запозна студентите със съвременни методи за управление на аналитични проекти в организациите. В основата на нейната лекция беше моделът CRISP-DM – тя разкри логиката на неговото използване чрез реални проучвания и бизнес казуси.
  • Г-жа Ралица Ралчева (възпитаник на Стопанския факултет на СУ; мениджър проекти в сферата на продажбите в „Софарма Трейдинг” и експерт по дизайн мислене) представи темата за дизайн мисленето като ефективен съвременен подход в развитието на бизнеса, в който клиентът с неговите реални нужди заема централно място. Подходът интегрира нуждите на хората, възможностите на технологиите и изискванията на бизнеса.
  • Г-жа Ани Филипова (възпитаник на УНСС; банкер и предприемач) – разказа за технологиите и професионалните възможности в банковия сектор. За нуждите на курса тя илюстрира използването на стратегически карти (система от балансирани показатели – Каплан & Нортън) в банковия бизнес. Интересът към този утвърден и развиващ се инструмент е значителен, тъй като негови адаптации се използват в разнообразни сектори на общественото производство.
  • Проф. д-р инж. Илия Гърков (възпитаник на МГУ; старши вицепрезидент „Оперативни дейности в Европа“ на „Дънди Прешъс Металс“) сподели множество интересни факти за развитието на минната индустрия в България и по света. Производството на компанията в Челопеч и Крумовград се осъществява въз основа на авангардни технологии и решения. В управлението се използват значителна част от съвременните топ инструменти като модела за организационно съвършенство EFQM, препроектиране на работни процеси и др.

Срещите с бизнеса ще продължат и следващите месеци по покана на част от гост-лекторите. Първото планирано посещение е в рудодобивното и преработвателно дружество „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ през м. май.