Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проф. Александра Уайт, гостуващ лектор по програма Фулбрайт, изнесе лекция и уъркшоп, посветени на управлението и бизнес развитието

   

21.03.2022

 

В два поредни дни – на 18 и 19 март – проф. Александра Уайт, която гостува в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по програма Фулбрайт, изнесе комбинация от лекция и уъркшоп, посветени на мениджмънта и бизнес развитието. Научните форуми се осъществиха в хибриден формат – присъствено и онлайн, благодарение на изцяло обновените и технически оборудвани зали, с които Стопанският факултет разполага.

imgonline-com-ua-CompressToSize-cdmEdvry6kKe5

В първия ден проф. Уайт насочи вниманието на аудиторията към въпросите на устойчивото лидерство. Тя изгради своето изложение върху десет основни препоръки за успешните ръководители:

  • Работете за своите силни страни, търсете сътрудници, които да компенсират вашите слаби страни;
  • Наемайте добри хора и се вслушвайте в това, което ви казват;
  • Поемайте вината върху себе си, преотстъпвайте заслугите на другите;
  • Лидерството е всекидневно усилие;
  • Познавайте хората си и какво ги мотивира;
  • Помнете, че личното е професионалното;
  • Комуникирайте, комуникирайте, комуникирайте;
  • Давайте похвала пред всички, критикувайте насаме;
  • Създавайте спокойна и приятелска атмосфера;
  • Говорете последен.

„75% от служителите, които решават да напуснат своята работа, правят това поради влошени взаимоотношения с прекия си ръководител“, подчерта проф. Уайт по време на дискусията за ефективните форми и стилове на управление.

В рамките на дискусията зам.-деканът на Стопанския факултет доц. д-р Тодор Ялъмов сподели своите наблюдения върху лидерство от типа MBWA (Management By Walking Around), a гл. ас. д-р Иван Ангелов от катедра „Стопанско управление“ провокира дебат с фокус върху дигиталната среда, която налага нов прочит на лидерските умения.

imgonline-com-ua-CompressToSize-yLrT0IHSsg9

През втория ден проф. Александра Уайт проведе уъркшоп, в който взеха участие студентите от магистърските програми по управление на английски език. Символичен домакин на събитието беше доц. д-р Теодор Атанасов, който приветства всички участници и обоснова връзката между лидерството и стратегическото планиране, което е ключово за успеха на стопанските единици. Уъркшопът се състоя от две части: Изграждане на кариерна пътека и Управление на проекти.

„Хората, с които сте заобиколени, определят какъв човек ще бъдете“, каза в заключение проф. Уайт.

Участниците в научния форум изразиха своята отлична оценка както от високото ниво на гостуващите лектори, които по традиция взимат дейно участие и споделят своя опит в различните лекционни курове в рамките на програмите в Стопанския факултет, така и от комфорта на аудиториите, които бяха напълно реновирани, благодарение на успешните партньорства с бизнеса и чрез проекта SCHOLARNET, който се осъществява в рамките на Националната програма „Европейски научни мрежи“ на МОН.