Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Преподавател от Стопанския факултет беше избран за член на управителния комитет на ETIPWind

   

26.09.2022

 

Д-р Мария Трифонова, главен асистент в катедра „Икономика и управление по отрасли“, беше избрана след конкурента процедура за член на управителния комитет на Европейската технологична и иновационна платформа за вятърна енергия (ETIPWind) в резултат на нейните изследвания и обществена дейност за ангажиране на заинтересованите страни, насочени към отключването на потенциала за производството на вятърна енергия в Черно море.

Launch-of-the-steering-committee_1_

Европейските платформи за технологии и иновации са форуми, ръководени от индустрията и признати от Европейската комисия като ключови участници в стимулирането на иновациите, трансфера на знания и европейската конкурентоспособност в съответния сектор. ETIPWind има за цел в следващите три години да разработи програма за научни изследвания и иновации, както и пътна карта за действие за вятърната индустрия на европейско и национално ниво, определяйки приоритетите за публично финансиране на проекти за научни изследвания и иновации.

На 13-и октомври ще се проведе първата среща на новия управителен комитет в Брюксел със заинтересовани страни и служители на европейските институции по въпросите на политиките.