Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Покана: две места за хонорувани асистенти по дисциплината „Управление на софтуерни проекти и компании“ през летния семестър на учебната 2015/2016 г.

   

02.02.2016

 

Покана

Обявяват се две места за хонорувани асистенти по дисциплината „Управление на софтуерни проекти и компании“ през летния семестър на учебната 2015/2016 г. Подходящи кандидати са всички докторанти и млади асистенти в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и други възпитаници на Факултета с интереси в тази област. Занятията са общо 30 часа упражнения и могат да бъдат отчитани като дейност в ежегодните планове на преподавателите, които са докторанти във Факултета.

Курсът се води съвместно от преподавателски екип в състав: гост-лекторите от SAP Labs Bulgaria Моника Ковачка-Димитрова, Федя Тослев, Станимир Дочев и др., както и доц. д-р Георги Менгов от Стопанския факултет. Учебният материал включва Lean Management, Agile Methodologies, Design Thinking, Business Model Canvas и др.

Двамата хонорувани асистенти ще бъдат по-скоро обучаеми, но ще се очаква да подпомогнат преподавателския екип в многобройните практически занятия. На края ще получат документ от SAP Labs Bulgaria, удостоверяващ, че са преминали обучение за Junior Coach по учебния материал.

Всички, които проявяват интерес, могат да изпратят имейл на g.mengov@feb.uni-sofia.bg и stanimir.dochev@sap.com в срок до 11 февруари включително. В последствие ще се проведе интервю с най-подходящите кандидати, което ще бъде обявено допълнително.