Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Плащане на таксите за зимен семестър на учебната 2022/2023 година

   

13.09.2022

 

Таксите за обучение за учебната 2022/2023 година могат да бъдат платени по един от следните начини:

 

I. Чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане ePay/EasyPay (ръководство) – от 27.07. до 30.09.2022 г.

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел „Студенти“.

 

При този начин на плащане се използва системата на ePay с две възможности:

  • Плащане „През интернет“
  • Плащане „В брой на каса“ – генерира се код и е възможно да се плати на каса на EasyPay в рамките на кампания с предварително обявен срок, достъпна от студентския профил.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Записването в отдел „Студенти“ на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента.

Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет.

 

IІ. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

 

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:

  • Трите имена ( на обучаващия се)
  • ЕГН (на обучаващия се)
  • специалност
  • факултет
  • форма на обучение (редовно или задочно)
  • степен на обучение - магистър

При заплащане на таксата по банков път или на каса на EasyPay без уникален код, ВСЕКИ СТУДЕНТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да изпрати сканирано копие на платежния документ по електронната поща на инспектора от отдел "Студенти"!

За всички магистърски програми от специалност „Икономика и финанси“:

Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

За всички магистърски програми от специалност „Стопанско управление“:

Добринка Бижева, dobrinka@feb.uni-sofia.bg

За чуждестранни студенти: Неда Николова, n.nikolova@feb.uni-sofia.bg

 

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

Съгласно Закона за БНБ и Наредбата за прилагането му, банката не приема суми в брой.

Студентите, незаплатили таксите в определените срокове, ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника за устройството и дейността на СУ.

3BGEN