Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Нови избираеми курсове през уч. 2014/2015 г. в Стопанския факултет

   

12.09.2014

 

НОВИ ИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ ЗА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ

 

ОКС МАГИСТЪР

 

МП Статистика, иконометрия и актюерство /първи курс специалисти, втори курс неспециалисти и втори курс професионален бакалавър/

Нова избираема дисциплина Моделиране на възвръщаемости от финансови активи, 30 часа лекции /30 часа упражнения, летен семестър.

 

МП Финанси и банково дело /първи курс/ и МП Счетоводство и контрол /първи курс/

Нова избираема дисциплина Финансов мениджмънт, летен семестър. Дисциплината ще се води от проф. д-р Мария Видолова и проф. дикн Мария Павлова.

 

 

ОКС БАКАЛАВЪР

 

Втори курс, Специалност Икономика /френска програма/ и специалност Стопанско управление /френска програма/

Нова избираема дисциплина Икономика на предприемачеството /на френски език/, проф. Фарида Джелал, летен семестър.

 

Трети курс, Специалност Икономика /френска програма/ и специалност Стопанско управление /френска програма/

1/ Нова избираема дисциплина Телематика и бизнес приложения /на френски език/, зимен семестър, гл.ас.д-р Дияна Тишева, ас.Албена Антонова

2/ Нова избираема дисциплина Френски език – финанси и банково дело, 30 часа лекции, гл.ас. Диана Божилова

 

Четвърти курс специалност Икономика и специалност Стопанско управление

1/ Нова избираема дисциплина Анализ на данни от проучвания, доц.д-р Ралица Ганева, зимен семестър.

2/ Нова избираема дисциплина Приложна статистика с R, гл.ас.д-р Калоян Ганев, летен семестър.