Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Научен екип на Стопански факултет публикува статия разглеждаща прогнозирането на замърсяването на въздуха по геолокации в София

   

14.11.2022

 

Авторите Боряна Богданова, Ангел Марчев, Владимир Заков, Денис Стефаннов и Кирил Генов публикуваха труд в IFAC-PapersOnLine, представящ обща рамка за анализ и прогнозиране на замърсяването на въздуха в град София. За целите на своя труд, авторите използват индикатора за замърсяване на въздуха фин прах PM10, който е сред най-често превишаваните в столичния град. Стъпвайки на съществуващи научни трудове и данни предоставени от станции на Столична община, ИАОС и гражданската мрежа airsofia.info изграждат своя прогнозен модел въведен методологична рамка.

Публикуваният научен труд се реализира в рамките на проект INNOAIR, чиято основна цел е подобряване качеството на въздуха в София, чрез въвеждане на комбинация от комплексни мерки, сред които градски транспорт при поискване, зелени коридори, такса задръстване и нискоемисионни зони.

Публикацията е достъпна тук.

innoair 3