Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / На 12 март ще започне Научният семинар на Стопанския факултет

   

05.03.2024

 

На 12 март (вторник) ще започне Научният семинар на Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, ръководен от проф. Георги Менгов. Предстои в серия от събития факултетни членове, учени от други университети, представители от БАН, от чуждестранни университети и научни центрове, както и изявени завършващи докторанти да изнесат доклади.

Докладчиците ще представят изследвания в относително напреднал етап и ще получат обратна връзка по отношение на формулирането на приноси и подготвянето на публикации.

1. 12 март, 13 - 14 ч., зала 420

Оратор: Доц. д-р Теодора Пенева, Институт за икономически изследвания, БАН

Тема: Изследвания в областта на енергийната бедност

2. 27 март, 13 - 14 ч., зала 315

Оратор: Д-р Калоян Митев, научен сътрудник, Университет на Бат, Великобритания

Тема: Изследвания върху промяната към про-екологично поведение

Докладът ще бъде на английски език, а дискусията на английски и български.

3. 10 април, 13 - 14 ч., зала 420

Оратор: Проф. д-р Георги Менгов, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Социално-икономическо прогнозиране с един невронно-мрежов модел

4. 21 май, 13 - 14 ч., зала 420

Оратор: Докторант Илиян Ненов, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Невронно-мрежови модели за прогнозиране в икономиката

5. Месец юни, 13 - 14 ч.

Оратор: Доц. д-р Александър Михайлов, Университет на Рединг, Великобритания

Тема: Докторската дисертация по икономика – съвременна международна перспектива

Logo FEBA BG